Ons repertoire - KoorCarpeDiem

Ga naar de inhoud
Wij zingen lichte muziek.
Veel klassieke liederen, opera, musical, filmmuziek, folksongs, etc.
Klassieke muziek kan heel vrolijk en spannend zijn
en is over het algemeen zeer afwisselend.
We vinden daarin veel meer verschillende genres en stijlen dan in de popmuziek.
Denk bijvoorbeeld eens aan de opera.
Er zijn opera's met een droevige afloop maar ook opera's met een happy end.
Er zijn veel melodieën waarvan wij denken dat die geen klassieke oorsprong hebben.
Toch liggen daar vaak klassieke theorieën aan ten grondslag.
Oók aan de muziek van de Beatles!
Vaak is het zo, dat wanneer iemand heeft leren luisteren naar klassieke muziek
hij of zij er steeds meer in geïnteresseerd raakt.
Men zal ook vaak steeds meer stukken gaan herkennen
en daarna ook vaak beter gaan begrijpen.
Op dit moment (2020) gaan wij vooral op de Engelse, Franse en Nederlandse tour.
Diverse bekende en minder bekende songs en een paar liederen uit opera's.
Alles drie- of vierstemmig.
Terug naar de inhoud